Plannen voor het Tiny Forest – Westland steeds groener

De gemeente Westland wordt steeds groener. Zo heeft de gemeente op dit moment vijf minibossen in ontwikkeling, waarvan drie volgens het Tiny Forest-concept van IVN Natuureducatie.

Ook plant de gemeente deze winter minimaal 250 nieuwe bomen aan. Alles bij elkaar zijn er de afgelopen jaren netto ruim 7.000 bomen bijgekomen en komt er de komende periode nog meer groen bij.

Westland steeds groener

Het huidige beeld van bewoners is dat in de gemeente Westland steeds minder bomen zijn. Het tegendeel is waar. In de periode van 2014 tot en met 2020 is het bomenoppervlakte structureel toegenomen. Het aanleggen van minibossen maakt onderdeel uit van het plan om de gemeente groener te maken. “Het roer moet om, het vergroenen van de gemeente Westland heeft prioriteit” laat wethouder Leen Snijders desgevraagd weten. “De gemeente Westland blijft met een open blik kijken naar kansen om het bomen- en groengebied verder te vergroten. Deze scherpte is echt nodig, want we kunnen schaarse ruimte in onze gemeente maar voor één doel per keer gebruiken. Dus wordt het nou een parkeerplek of een boom?”.

Rekenen met bomen

Vanaf 2014 plantte de gemeente netto 7.058 bomen aan. In dezelfde jaren werden er 3.596 bomen gekapt. Dat betekent dat er in het tijdsbestek van bijna 8 jaar bijna 10.654 bomen zijn geplant. Nieuwe bomen kunnen niet altijd op dezelfde plek van een gekapte boom terug geplant worden. Uiteindelijk plant de gemeente op dit moment ergens in Westland voor elke gekapte boom bijna 3 bomen terug.

Maasdijk gaat aftrappen met een Tiny Forest

Maasdijk krijgt de primeur binnen de gemeente Westland met het eerste Tiny Forest. De kinderen van de scholen Het Kompas en De Aventurijn krijgen straks les over de natuur in hun eigen buitenlokaal. Geen les op het smartbord maar in het smartbos!

Meedenken en meehelpen

Tijdens een informatieavond op 17 november leggen de gemeente, IVN Natuureducatie en Stichting Groener Maasdijk uit waarom een Tiny Forest in Maasdijk gewenst is. Bewoners kunnen ideeën delen over dit groene initiatief. Ook bestaat voor iedere bewoner de mogelijkheid om zelf een rol te vervullen bij het tot stand brengen van het Tiny Forest.

Natuur in eigen buurt

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN Natuureducatie werkt samen met de gemeente Westland aan een omgeving waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Het Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur in Westland te verbinden.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een groene ontmoetingsplek ter grootte van een tennisbaan voor buurtbewoners. Het verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur.

Het begin van Tiny Forest in Nederland

In december 2015 startte IVN Natuureducatie een bijzonder initiatief: in Zaandam werd het eerste Tiny Forest van Europa geplant. Na ruim vijf jaar zijn de eerste resultaten positief. De aanleg van Tiny Forests vergroot de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Standaard afbeelding
Eric
Artikelen: 40