Last onder dwangsom voor illegaal feest in Naaldwijk

Burgemeester Arends heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van een schuur aan de Opstalweg in Naaldwijk waar in de nacht van 9 op 10 april jl. een feest plaatsvond. De dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Burgemeester Arends heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van een schuur aan de Opstalweg in Naaldwijk waar in de nacht van 9 op 10 april jl. een feest plaatsvond. De dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Het feest vond plaats in strijd met artikel 58i van de Wet publieke gezondheid in samenhang met artikel 5.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. “De coronamaatregelen zijn bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is met het oog op de veiligheid en volksgezondheid ongepast om in deze tijd een feest te organiseren”, aldus burgemeester Arends.

De dwangsom bedraagt € 5.000 en moet door de eigenaar worden betaald op het moment dat in de schuur opnieuw een feest wordt georganiseerd. 

De door de burgemeester opgelegde maatregel staat los van eventuele strafrechtelijke vervolging van de gasten die op het feest aanwezig waren door het Openbaar Ministerie.