Fonsenwerving voor restauratie joodse begraafplaats gestart

De begraafplaats aan de Opstalweg is aangelegd in 1794 en dringend aan restauratie toe. Na de Tweede Wereldoorlog was er geen familie meer om voor de begraafplaats zorg te dragen.

De Stichting Joods Westland is begonnen met fondsenwerving voor de restauratie van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk. De begraafplaats aan de Opstalweg is aangelegd in 1794 en dringend aan restauratie toe. Na de Tweede Wereldoorlog was er geen familie meer om voor de begraafplaats zorg te dragen. Groot onderhoud heeft dan ook nooit meer plaats gevonden. In de loop van de tijd zijn hierdoor veel grafzerken gebroken, verzakt en zelfs onder de grond verdwenen.

Om deze bijzondere historische plek te behouden is dringend onderhoud nodig. Daarvoor zijn inmiddels onderzoeken verricht en begrotingen opgesteld. In totaal worden de kosten voor herstel van dit cultureel erfgoed geraamd op € 67.000.

De Stichting Joods Westland moet hiervan zelf 50% (€ 33.500) bijeen brengen, als ze in aanmerking wil komen voor een gelijk bedrag aan subsidie uit een open te stellen subsidieregeling Joodse begraafplaatsen. Hiervoor worden allerlei fondsen aangeschreven en wordt een beroep gedaan op instellingen, bedrijven en particulieren om een bijdrage te leveren.

Voorzitter Arie Storm van de Stichting Joods Westland: “Het gaat hier echt om een uniek stukje geschiedenis van het Westland. Samen met de voormalige synagoge aan het Heilige Geesthofje houdt deze oudste begraafplaats van Westland de herinnering aan de ooit bloeiende Joodse gemeente levend. Het is belangrijk dit voor het nageslacht te behouden. We zijn dan ook dankbaar voor iedere gift.”

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Giften voor deze restauratie zijn welkom op bankrekening NL 64 INGB0008887754 t.n.v. Stichting Joods Westland.

Standaard afbeelding
Eric
Artikelen: 40