Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland heeft vrijdagmorgen 24 april ter gelegenheid van Koningsdag zeventien Westlanders geïnformeerd dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjesregen 2020 is, vanwege het coronavirus, anders verlopen dan andere jaren. Op een later moment dit jaar worden de versierselen die horen bij de onderscheidingen aan de gedecoreerden uitgereikt.

De volgende persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer A. (Artze) Prins uit Naaldwijk heeft in zijn functie als sectormanager Acuut & Snijdend, Plastische Chirurgie, Orthopedie bij het HagaZiekenhuis in Den Haag een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de acute gezondheidszorg. Vanuit zijn hoofdfunctie heeft de heer Prins bijgedragen aan het opzetten van de opleiding Spoedeisende Hulp Arts

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer N.E.J. (Nico) van den Berg uit Monster heeftzich vrijwillig ingezet in diverse functies gedurende tientallen jaren bij de voetbalverenigingen Verburch en RKSVM. Bij zorggroep ’s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk was decorandus van 1990 tot 2006 vrijwilliger en bezocht een bewoner en ondernam activiteiten met hem. Ook is de heer Van den Berg sinds 2012 gastheer bij de hospice van het woonzorgcentrum WZH De Waterhof in Den Haag, hier biedt hij wekelijks ondersteuning aan de bewoners en verzorgt hij de koffie en de maaltijden.

Mevrouw W.M. (Wil) Broekhuizen uit Wateringen heeft een onderscheiding toegekend gekregen vanwege haar vrijwillige verdiensten voor de Stichting beheer en exploitatie sportaccommodatie Quintus te Kwintsheul. Van 1993 tot 2018 was mevrouw Broekhuizen medeoprichter en bestuurslid van de Jeu de Boulesvereniging. Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij het kerkkoor van de St. Andreas parochie in Kwintsheul en bibliothecaris van de bladmuziek.

De heer M.L. (Rien) van Dam uit De Lier heeft veelzijdige vrijwillige activiteiten sinds 1963 voor verschillende sportverenigingen, kerkelijk werk en maatschappelijke organisaties. Sinds 1980 is de heer Van Dam vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in De Lier. Ook heeft hij zich ingezet voor promotie van de glastuinbouw. Daarnaast is de heer Van Dam initiator achter het meevaren van een boot opgesierd met groenten en bloemen, namens de kern De Lier, tijdens het Varend Corso.

De heer J.E.M. (Jan) Gardien uit De Lier is sinds 1997 betrokken bij de Gereformeerde Kerk in De Lier. Daarnaast is de heer Gardien gedurende 25 jaar actief geweest als veelzijdig vrijwilliger voor Korfbalvereniging Valto in De Lier. Sinds 1972 is de heer Gardien vrijwilliger bij en vicevoorzitter (2004-2010) van de Chr. Harmonievereniging Excelsior De Lier

De heer J.J. (Jaap) Helleman uit Wateringen zet zich sinds 1993 in voor deWestlandse gemeenschap, in het bijzonder voor de kernen Wateringen en Kwintsheul. Zijn vrijwillige verdiensten voor omnivereniging Velo zijn vooral gericht op de jeugd. De kantinedienst van omnivereniging Velo bestaat volledig uit vrijwilligers en de opbrengst van de kantine komt volledig ten goede aan de vereniging en de accommodatie. Daarnaast organiseert de heer Helleman sinds 1997 geheel op persoonlijke titel, een kaartmiddag voor de senioren van Wateringen in Kwintsheul.

Mevrouw E.M. (Elma) van der Hoeven-van Spronsen uit ’s-Gravenzande was tussen 1995 en 2007 vrijwilliger bij en secretaris (1995-2007) van de Atletiekvereniging Olympus ’70 te Naaldwijk. Vanaf 2016 was decoranda penningmeester van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o Sinds 2015 is mevrouw Van der Hoeven-van Spronsen lid van de Cliëntenraad van de Sophia Revalidatie Den Haag.

Mevrouw J.G.M. (Joke) de Jong-Grootscholten uit Maasdijk heeft een onderscheiding toegekend gekregen vanwege haar onafgebroken veelzijdige inzet sinds 1989 als vrijwilliger in het kerkelijk werk, op sportief en maatschappelijk gebied. Sinds 2010 is ze voorzitter van Bridgeclub Maasdijk. Zij organiseert het vervoer voor mindervalide leden en is vooral actief om zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij de vereniging en faciliteiten te scheppen zodat leden zo lang mogelijk kunnen blijven bridgen.  

Mevrouw W.J.T.M. (Wil) van der Meer-Groenewegen uit Naaldwijk Sinds 2002 heeft zij verschillende functies vervuld als bestuurslid, voorzitter, secretaris, commissielid van de Zonnebloem, afdeling Naaldwijk. Zij zet zich tot op heden in voor de Commissie Bedrijfsuitjes om groepjes gasten van de Zonnebloem te ontvangen. Sinds 1986 mag de Adrianusparochie op haar rekenen als vrijwilliger voor de jaarlijkse kerkveiling Naast deze intensieve periode van vrijwilligerswerk gedurende tientallen jaren, is zij actief geweest als bestuurslid van Jongerencontact en was zij mantelzorger.

Mevrouw C. (Carolien) van Meteren-Eekhout uit Kwintsheul

Sinds 2000 is zij actief lid van de vrijwillige brandweer in repressieve dienst van Westland, post Wateringen in de functie van hoofdbrandwacht en chauffeur/pompbediener. Daarnaast geeft zij voorlichting over brandveiligheid en brandpreventie in de wijk, bij evenementen en aan het Platform Gehandicapten Westland. Bovendien zet mevrouw Van Meteren-Eekhout zich al jaren in voor handbalvereniging Quintus als EHBO-er bij evenementen en als vertrouwenspersoon en was zij een van de initiatiefnemers voor het opzetten van een rolstoelhandbalteam.

De heer R.A. (Ron) Nieuwenhuizen uit Wateringen was tussen 1986 en 2019 afwisselend bestuurslid en (vice-)voorzitter van de Carnavalsvereniging De Jolige Druif in Wateringen Gedurende 15 jaar was de heer Nieuwenhuizen vrijwilliger bij Het Genootschap Oud-Westland, zette hij zich in als fotograaf en vormgever voor de publicatie van vier boeken: Monumentaal Westland (2007), Schilders van het Westland (2011), Joods leven in het Westland (2015) en Buitenplaatsen in het Westland (2018). In 2004 was de heer Nieuwenhuizen een van de initiatiefnemers voor een Rotaryclub in Wateringen. Sindsdien heeft hij gedurende ruim 14 jaar een bestuursfunctie vervuld, waaronder voorzitter.

De heer J.J.M. (John) Rijsdijk uit Naaldwijk heeft sinds 1973 een bijdrage geleverd aan het amateurtheater in Westland. Als vrijwilliger bij en bestuurslid (1977-1997) van de Theatergroep het Wilde Westen (55 leden), de fusie vereniging van het Epicentrum Toneel en de Sint Jan Baptist ’93 in Naaldwijk. De heer Rijsdijk is regisseur geweest voor diverse Westlandse amateurtoneelverenigingen. Daarnaast heeft hij zich ingezet ten behoeve van de fusie en voor de realisatie van de nieuwe  theaterloods. Sinds 2017 is de heer Rijsdijk beheerder van de theaterloods en verzorgt hij de reserveringen van de locatie en beheert hij de website.

De heer H. (Henk) Stremmelaar uit Monster zet zich sinds 1985ononderbroken in als vrijwilliger voor diverse sport- en maatschappelijke organisaties in Westland. De heer Stremmelaar heeft diverse bestuurlijke functies vervuld in de voetbalsport, vooral bij Sportclub Monster en haar voorgangers. Met zijn vrijwillige inzet stelt hij wekelijks vele jeugd- en seniorenteams in staat de voetbalsport te beoefenen. Sinds 1993 zet hij zich in voor het cultureel leven in Westland als vrijwillig regisseur voor diverse amateurtoneelverenigingen. Met zijn rol als regisseur heeft hij vele amateurtoneelspelers in de gelegenheid gesteld de hobby van amateurtoneel uit te voeren.

Mevrouw J. (Jacqueline) Thoen-van der Sman uit Maasdijk zet zich sinds 2001 als veelzijdig vrijwilliger actief voor Het Westerhonk. Mevrouw Thoen-van der Sman zet zich vrijwillig in om ontspanning en leuke activiteiten te realiseren voor alle bewoners.

De heer B.H.J. (Ben) Wassink uit Naaldwijk zet zich sinds 1983 onafgebroken in als vrijwilliger voor diverse maatschappelijk organisaties, voor de gemeenschap in Albrandswaard in het bijzonder. Als begeleider van Drumband- en Majorettekorps Cnots Boem is hij wekelijks actief voor een groep mensen met een beperking. Naast de 4 mei-herdenking is dit comité ook actief in voorlichting en informatie over het thema Oorlog en Vrijheid voor basisschoolleerlingen.

Mevrouw A.B.H.M. (Lonny) Zuiderwijk-Bruinen uit Poeldijk is sinds 1975 vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Blauwkonters. Vanaf 1996 vrijwilliger bij het Platform Gehandicapten Westland. Zij coördineerde het Gehandicapten Informatie Project Scholen, gaf voorlichting en adviseerde de gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven. Daarnaast is zij sinds 2013 vrijwilliger bij de Avondvierdaagse te Poeldijk waar zij de verkeersregelaars en parkeerwachten voor de wandelvierdaagse, wielerronde en het jaarlijkse feest Rondje Poeldijk regelt.

De heer M.A.M. (Martin) Zwaard uit De Lier is sinds 1965 actief als vrijwilliger bij de R.K. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier als collectant. Sinds 2003 heeft de heer Zwaard zijn vrijwillige inzet voor de gemeenschap uitgebreid als vrijwilliger/gastheer voor het Aandachtscentrum in Den Haag. Ook was hij in 2009 een van de initiatiefnemers en tevens penningmeester voor de Stichting Tuko Pamoja voor Kenia. De stichting zet zich in voor de leefomstandigheden in het district Mpeketoni te Kenia.

By admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *